Nordisk Fastighetspartner söker kontinuerligt nya investeringar i fastighets inriktade projekt såväl stora som små i Sverige.

Vi söker investeringar

Nordisk Fastighetspartner söker nya projekt och projektdelägare! Har du tips, ideer eller kanske är du ägare till något som går att utveckla så har du kommit rätt. Vi erbjuder alltifrån bra tipspengar, till attraktivt delägarskap i våra projekt. Vi önskar investera tid och pengar i: mark, råvindar, lokaler, befintliga hus & fastigheter.

Kontakta oss för mer frågor om bolaget eller aktuella projekt

Markexploatering & Tomter

Vi söker kontinerligt marktillgångar där vi kan producera nya bostäder och områden. Vi producerar enfamiljshus, flerfamiljshus, radhus eller parhus beroende på detaljplan och befintliga möjligheter. Vi söker små till medelstora investeringsprojekt.

Lokaler och kontor

Nordisk fastigheterspartner började sin bana med att förädla just gamla lokaler och råvindar. Detta gjordes med mycket gott resultat, främst i Stockholms innerstad tillsammans med Bostadsrättsföreningar. Vi är duktiga på att hitta och skapa ytor för att producera bostäder i alla typer av lokaler.

Vind / Råvindar

Vi har genom åren hjälp till att förädla flertalet vindar, främst i Stockholms innerstad. Vi har ett bra kontaktnät och partners som säkerhetsställer att vi kan hantera hela processen från Ax till färdig vindsvåning. Vi garanterar bra betalt, enkel hantering och en process som flyter på för alla parter

Design & Planlösningar

Vi ritar och designar bostadsprojekt stora som små både till privatpersoner, BRF och fastighetsägare. Vårt huvudmål är att skapa smarta och innovativa lösningar i våra boenden samt skapa en övergripande design / planlösning som gör våra boenden bäst i Sverige

Har du en idé eller söker investering?

Vi söker kontinueligt investeringar i olika fastighetsprojekt.

Kontakta Oss